Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Trgovinska dejavnost, Jožef Unuk s.p. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo Trgovinska dejavnost, Jožef Unuk s.p. in jih Trgovinska dejavnost, Jožef Unuk s.p. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).