Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Internetna prodaja in druge storitve, Andrej Unuk s.p. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo Internetna prodaja in druge storitve, Andrej Unuk s.p. in jih Internetna prodaja in druge storitve, Andrej Unuk s.p. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).